Privacyverklaring Martijn Vonck Fotografie
December 2018

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. Over ons
Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

Martijn Vonck Fotografie
KvK 56237693
Contactpersoon: Martijn Vonck
E-mail: mail@martijnvonck.nl
Telefoon: +31(0)616364211

2. Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens verwerken wij
a. Naam;
b. Adres;
c. Telefoonnummer;
d. E-mailadres;
e. Geslacht;
f. Betaalgegevens;
g. Bedrijfsgegevens, waaronder bedrijfsnaam, adres, KvK-nummer, BTW-nummer van een VOF of eenmanszaak;
h. Andere specifieke informatie die jij doorgeeft.

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerken wij
a. Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden)

Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?
Wij hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen, voor het uitvoeren van een opdracht, of verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere openbare bronnen.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken wij de persoonsgegevens
Wij verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer wij dat van de wet mogen en voor de doeleinden die wij hieronder hebben beschreven.
Contactformulier of e-mail
Wanneer jij ons een vraag stuurt of informatie bij ons opvraagt zullen wij daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerken wij je naam en e-mailadres, zodat we je van een antwoord en/of informatie kunnen voorzien. Hierbij hebben wij een gerechtvaardigd belang. Omdat we graag nog een tijdje willen terugzien met wie wij contact gehad hebben, en omdat we een bewaarplicht hebben voor de belastingdienst bewaren wij deze gegevens tot 8 jaar na ons laatste contactmoment.

Aanvragen en offertes
Je mag met ons vrijblijvend contact opnemen om te zien of wij voor je aan de slag kunnen. Om een kennismaking in te plannen of een offerte op te kunnen stellen hebben wij alle contactgegevens nodig die wij hopelijk later op een factuur mogen zetten.

Ook als jij uiteindelijk onze diensten niet afneemt, bewaren wij de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo onze werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaren wij de gegevens graag voor ons eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes wij hebben aangeboden. De gegevens die wij niet van de Belastingdienst hoeven te bewaren, zullen wij 2 jaar bewaren.

Uitvoering van de opdracht
Op het moment dat wij een opdracht voor jou uitvoeren, zullen wij jouw gegevens verwerken. Wij verwerken jouw gegevens om jou informatie toe te sturen, afspraken te maken, voor de uiteindelijke uitvoering van de opdracht en de levering van uiteindelijke eindproducten.

Als wij voor jou of het bedrijf waarvoor je werkt aan de slag gaan, dan verwerken wij natuurlijk ook de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van de opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan onze wettelijke fiscale bewaarplicht te voldoen.

Wanneer wij voor je fotograferen of filmen, maken wij bovendien afspraken over het gebruik van de foto’s of video’s. Dat doen wij door middel van een licentie. Wij bewaren de overeenkomst en de gemaakte afspraken ten minste voor de duur van de licenties, om de gemaakte afspraken te kunnen borgen en om contact op te kunnen nemen met betrekking tot de licentie.

Gegevens die wij niet voor de facturatie, ons portfolio of archivering nodig hebben zullen wij verwijderen binnen 3 jaar nadat de opdracht voltooid is. Uiteraard zullen wij gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en wij de gegevens niet nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang of voor onze wettelijke (administratie)verplichtingen.

(Portret)foto’s, film
Wij bewaren al ons beeldmateriaal in ons archief en portfolio.
Tijdens de uitvoering van een opdracht kunnen (portret)foto’s en film gemaakt worden, waarop jij herkenbaar in beeld bent. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om jouw portret te verwerken, namelijk een artistiek belang en een belang om onze werken in te zetten voor onze eigen bedrijfsvoering, waaronder ter promotie in ons portfolio, op social media, op onze website en in drukwerk of advertenties. Wij hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen. Bovendien is er in de meeste gevallen sprake van verwerking van gegevens die jij zelf openbaar hebt gemaakt.

Op de portretten rust intellectueel eigendom, wij of onze opdrachtgever hebben hierop auteursrecht. Wij bewaren deze artistieke werken daarom in ons archief en portfolio, om zo altijd terug te kunnen kijken naar ons werk.

4. Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens
Jouw gegevens worden gedeeld met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Zzp’ers die (een deel van) de uitvoering van de opdracht op zich nemen;
• Diensten voor het editen en opslaan van beeldmateriaal;
• Cloud opslag;
• Online software om bestanden te verzenden;
• Social media en/of marketingkanalen, waarop wij foto’s of video’s plaatsen voor ons eigen bereik;
• Hosting van onze website en systemen;
• Software voor financiële administratie en facturatie;
• Boekhouder;
• Betalingsdiensten.

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als partijen die jouw gegevens ontvangen niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen. Meestal hebben wij gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

5. Jouw rechten
Wij informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via mail@martijnvonck.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen jouw persoonsgegevens daar niet meer voor worden ingezet.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben wij je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Noodzakelijke cookies
Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van deze website uit te voeren. Met behulp van deze cookies worden jouw gegevens en voorkeuren opgeslagen wanneer jij onze website bezoekt. Zo kun jij veilig en makkelijk over onze website surfen.

Analytische cookies
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics. Deze cookies vervallen na maximaal 2 jaar. Meer informatie over het privacybeleid van Google vind je hier: [https://policies.google.com/privacy?hl=nl].

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

8. Social media
Wij willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van deze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
• Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
• Instagram: [https://help.instagram.com/155833707900388]
• LinkedIn: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]

9. Wijzigingen
Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Wij zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met jou communiceren.